Elanda, Yelly, and Ardanareswari Ayu Pitaloka. 2022. “Pelakor Syar’i: Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan Dalam Media Sosial”. Jurnal Wanita Dan Keluarga 3 (1), 37-49. https://doi.org/10.22146/jwk.5204.