Vol 14, No 2 (2007)

Juli

Table of Contents

Articles

Yoeswono Yoeswono, Triyono Triyono, Iqmal Tahir
10.22146/jml.18663 Abstract views : 7438 | views : 4427
55-62
Sarto Sarto, Siti Syamsiah, Andreas Didit Herdito
10.22146/jml.18664 Abstract views : 724 | views : 785
63-71
Cynthia Henny, Melanie R. Mormille
10.22146/jml.18665 Abstract views : 2836 | views : 1368
72-83
Retno Nur Utami, Djuwantoko Djuwantoko, Mukhlison Mukhlison
10.22146/jml.18666 Abstract views : 1345 | views : 1161
84-92
Sri Ngabekti, Dewi Liesnoor Setyowati, Sugiyanto R. Sugiyanto Sugiyanto
10.22146/jml.18667 Abstract views : 9557 | views : 6002
93-102