Author Details

., Khusnan

  • Vol 24, No 1 (2006): JUNI - Articles
    Respon Neutrofil, Adesi Pada Sel Epitel, Aglutinasi Eritrosit Terhadap Staphylococcus aureus : Kajian Hidrofobisitas In Vitro = Response of neutrophils, epithelial cells adhesion, erythrocytes agglutination of Staphyloco
    Abstract  PDF
  • Vol 19, No 2 (2001): DESEMBER - Articles
    KARAKTERISASI FENOTIPE Streptococcus suis = THE PHENOTYPE CHARACTERIZATION OF Streptococcus suis
    Abstract