Vol 28, No 1 (2014)

Maret 2014

Table of Contents

Articles

Bintoro Saputro, Langgeng Wahyu Santosa, Sigit Heru Murti
10.22146/mgi.13059 Abstract views : 2591 | views : 1345
1-11
I Made Sarmita, Sri Rum Giyarsih, Umi Listyaningsih
10.22146/mgi.13060 Abstract views : 611
12-22
Imroatush shoolikhah, Setyawan Purnama, Slamet Suprayogi
10.22146/mgi.13062 Abstract views : 4757 | views : 2866
23-32
Iwan Alim Saputra, Sri Rum Giyarsih, Djaka Marwasta
10.22146/mgi.13063 Abstract views : 1008 | views : 810
33-40
Jarwo Susetyo Edy Yuwono, Suprapto Dibyosaputro, Tjahyo Nugroho Adji
10.22146/mgi.13064 Abstract views : 520 | views : 558
41-47
Joni Purwo Handoyo, Hadi Sabari Yunus, Sujali Sujali
10.22146/mgi.13065 Abstract views : 618 | views : 588
48-64
Karen Slamet Hardjo, Projo Danoedoro, Zuharnen Zuharnen
10.22146/mgi.13066 Abstract views : 630 | views : 549
65-70
Khikmanto Supribadi, Nurul Khakhim, Taufik Hery Purwanto
10.22146/mgi.13067 Abstract views : 3656 | views : 1757
71-80
Lenny Dianawati, Suratman Suratman, Su Rito Hardoyo
10.22146/mgi.13068 Abstract views : 1120 | views : 823
81-95
Prittaningtyas Ekartaji, Hadi Sabari Yunus, Noorhadi Rahardjo
10.22146/mgi.13069 Abstract views : 1961 | views : 1558
96-102