Vol 29, No 1 (2014)

January

Full Issue

View or download the full issue 1-Hanoteau & Vial PDF 2-Yunita & Kismono PDF 3-Winahjoe & Sudyanti PDF 4-Sulistiawan, et al.PDF 5-Manafe & AkbarPDF 6-Santosa PDF 7-Paramita PDF

Table of Contents

Articles

Julien Hanoteau, Virginie Vial
10.22146/jieb.6532 Abstract views : 1045 | views : 1316 | views : 638
1-16
Putu Irma Yunita, Gugup Kismono
10.22146/jieb.6210 Abstract views : 1584 | views : 1838
PDF
17-30
Sari Winahjoe, Sudiyanti Sudiyanti
10.22146/jieb.6211 Abstract views : 1073 | views : 574
PDF
31-43
Dedhy Sulistiawan, Jogiyanto Hartono, Eduardus Tandelilin, Supriyadi Supriyadi
10.22146/jieb.6212 Abstract views : 1214 | views : 581
PDF
44-55
Mesri Welhelmina Nisriani Manafe, Rusdi Akbar
10.22146/jieb.6213 Abstract views : 2524 | views : 2467
PDF
56-73
MS. Eric Santosa
10.22146/jieb.6214 Abstract views : 1085 | views : 679
PDF
74-88

Book Review

 
PDF
89-91