Vol 29, No 04 (1997)

Table of Contents

Articles

FA Sudjadi FA Sudjadi
Abstract views : 336 | views : 237
Madarina Julia Madarina Julia
Abstract views : 324 | views : 486
Mochammad Sja'bani Mochammad Sja'bani
Abstract views : 412 | views : 197
Samekto Wibowo Samekto Wibowo
Abstract views : 238 | views : 615
Satiti Retno Pudjiati Satiti Retno Pudjiati
Abstract views : 223 | views : 375
Suradi Suradi
Abstract views : 263 | views : 340
Tonny Sadjimin Tonny Sadjimin
Abstract views : 318 | views : 207