Vol 22, No 01 (1990)

Table of Contents

Articles

Anonim Anonim
Abstract views : 199 | views : 310
Anonim Anonim
Abstract views : 188 | views : 337
Anonim Anonim
Abstract views : 179 | views : 330
Bagaswoto Poedjomartono Bagaswoto Poedjomartono
Abstract views : 253 | views : 205
Prawito Singodimedjo Prawito Singodimedjo
Abstract views : 142 | views : 128
Soeripto Soeripto
Abstract views : 384 | views : 401
Sri Sutarni Sri Sutarni
Abstract views : 184 | views : 155
Sugeng Juwono Mardihusodo Sugeng Juwono Mardihusodo
Abstract views : 235 | views : 89