Vol 22, No 01 (1990)

Table of Contents

Articles

Anonim Anonim
Abstract views : 234 | views : 379
Anonim Anonim
Abstract views : 229 | views : 415
Anonim Anonim
Abstract views : 208 | views : 399
Bagaswoto Poedjomartono Bagaswoto Poedjomartono
Abstract views : 301 | views : 277
Prawito Singodimedjo Prawito Singodimedjo
Abstract views : 181 | views : 215
Soeripto Soeripto
Abstract views : 533 | views : 531
Sri Sutarni Sri Sutarni
Abstract views : 221 | views : 234
Sugeng Juwono Mardihusodo Sugeng Juwono Mardihusodo
Abstract views : 288 | views : 179