Vol 22, No 01 (1990)

Table of Contents

Articles

Anonim Anonim
Abstract views : 247 | views : 399
Anonim Anonim
Abstract views : 246 | views : 429
Anonim Anonim
Abstract views : 224 | views : 406
Bagaswoto Poedjomartono Bagaswoto Poedjomartono
Abstract views : 323 | views : 293
Prawito Singodimedjo Prawito Singodimedjo
Abstract views : 204 | views : 232
Soeripto Soeripto
Abstract views : 573 | views : 583
Sri Sutarni Sri Sutarni
Abstract views : 239 | views : 245
Sugeng Juwono Mardihusodo Sugeng Juwono Mardihusodo
Abstract views : 306 | views : 190