Vol 22, No 01 (1990)

Table of Contents

Articles

Anonim Anonim
Abstract views : 402 | views : 632
Anonim Anonim
Abstract views : 409 | views : 617
Anonim Anonim
Abstract views : 345 | views : 700
Bagaswoto Poedjomartono Bagaswoto Poedjomartono
Abstract views : 513 | views : 590
Prawito Singodimedjo Prawito Singodimedjo
Abstract views : 432 | views : 1168
Soeripto Soeripto
Abstract views : 1017 | views : 1443
Sri Sutarni Sri Sutarni
Abstract views : 383 | views : 653
Sugeng Juwono Mardihusodo Sugeng Juwono Mardihusodo
Abstract views : 480 | views : 487