Vol 22, No 01 (1990)

Table of Contents

Articles

Anonim Anonim
Abstract views : 208 | views : 322
Anonim Anonim
Abstract views : 198 | views : 350
Anonim Anonim
Abstract views : 188 | views : 342
Bagaswoto Poedjomartono Bagaswoto Poedjomartono
Abstract views : 262 | views : 217
Prawito Singodimedjo Prawito Singodimedjo
Abstract views : 150 | views : 140
Soeripto Soeripto
Abstract views : 395 | views : 413
Sri Sutarni Sri Sutarni
Abstract views : 192 | views : 167
Sugeng Juwono Mardihusodo Sugeng Juwono Mardihusodo
Abstract views : 244 | views : 102