Author Details

Trokhymchuk, Viktor V., Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine,