Vol 2, No 1 (2002)

Table of Contents

Articles

Harno Dwi Pranowo, Karna Wijaya, Bambang Setiaji, Rhano Setyan Janu
10.22146/ijc.21926 Abstract views : 1124 | views : 2454
1-7
Triyono Triyono
10.22146/ijc.21927 Abstract views : 1159 | views : 1853
8-11
Karna Wijaya, Iqmal Tahir, Ahmad Baikuni
10.22146/ijc.21928 Abstract views : 1420 | views : 2703
12-21
Karna Wijaya, Ani Setyo Pratiwi, Sri Sudiono, Emi Nurahmi
10.22146/ijc.21929 Abstract views : 1647 | views : 2496
22-29
Wega Trisunaryanti
10.22146/ijc.21930 Abstract views : 2122 | views : 3941
30-40
Sri Hastini
10.22146/ijc.21931 Abstract views : 1128 | views : 1671
41-47
Endang Astuti, Winarto Haryadi, Sabirin Matsjeh
10.22146/ijc.21932 Abstract views : 2292 | views : 7516
48-54
Tutik Dwi Wahyuningsih, Tri Joko Raharjo, Iqmal Tahir
10.22146/ijc.21933 Abstract views : 1534 | views : 1760
55-63
Iqmal Tahir, Karna Wijaya, Titik Subarni
10.22146/ijc.21934 Abstract views : 1220 | views : 1543
64-72
Karna Wijaya, Iqmal Tahir, Armand Blaschette, Oliver Mours, Peter G Jones
10.22146/ijc.21935 Abstract views : 1231 | views : 857
73-78