Vol 2, No 1 (2002)

Table of Contents

Articles

Harno Dwi Pranowo, Karna Wijaya, Bambang Setiaji, Rhano Setyan Janu
10.22146/ijc.21926 Abstract views : 1100 | views : 2277
1-7
Triyono Triyono
10.22146/ijc.21927 Abstract views : 1116 | views : 1670
8-11
Karna Wijaya, Iqmal Tahir, Ahmad Baikuni
10.22146/ijc.21928 Abstract views : 1326 | views : 2556
12-21
Karna Wijaya, Ani Setyo Pratiwi, Sri Sudiono, Emi Nurahmi
10.22146/ijc.21929 Abstract views : 1600 | views : 2446
22-29
Wega Trisunaryanti
10.22146/ijc.21930 Abstract views : 2074 | views : 3906
30-40
Sri Hastini
10.22146/ijc.21931 Abstract views : 1077 | views : 1631
41-47
Endang Astuti, Winarto Haryadi, Sabirin Matsjeh
10.22146/ijc.21932 Abstract views : 2133 | views : 7126
48-54
Tutik Dwi Wahyuningsih, Tri Joko Raharjo, Iqmal Tahir
10.22146/ijc.21933 Abstract views : 1473 | views : 1729
55-63
Iqmal Tahir, Karna Wijaya, Titik Subarni
10.22146/ijc.21934 Abstract views : 1193 | views : 1508
64-72
Karna Wijaya, Iqmal Tahir, Armand Blaschette, Oliver Mours, Peter G Jones
10.22146/ijc.21935 Abstract views : 1179 | views : 816
73-78