Vol 2, No 1 (2002)

Table of Contents

Articles

Harno Dwi Pranowo, Karna Wijaya, Bambang Setiaji, Rhano Setyan Janu
10.22146/ijc.21926 Abstract views : 1017 | views : 1974
1-7
Triyono Triyono
10.22146/ijc.21927 Abstract views : 1043 | views : 1491
8-11
Karna Wijaya, Iqmal Tahir, Ahmad Baikuni
10.22146/ijc.21928 Abstract views : 1194 | views : 2425
12-21
Karna Wijaya, Ani Setyo Pratiwi, Sri Sudiono, Emi Nurahmi
10.22146/ijc.21929 Abstract views : 1490 | views : 2315
22-29
Wega Trisunaryanti
10.22146/ijc.21930 Abstract views : 1996 | views : 3772
30-40
Sri Hastini
10.22146/ijc.21931 Abstract views : 1002 | views : 1537
41-47
Endang Astuti, Winarto Haryadi, Sabirin Matsjeh
10.22146/ijc.21932 Abstract views : 1935 | views : 6897
48-54
Tutik Dwi Wahyuningsih, Tri Joko Raharjo, Iqmal Tahir
10.22146/ijc.21933 Abstract views : 1278 | views : 1639
55-63
Iqmal Tahir, Karna Wijaya, Titik Subarni
10.22146/ijc.21934 Abstract views : 1159 | views : 1418
64-72
Karna Wijaya, Iqmal Tahir, Armand Blaschette, Oliver Mours, Peter G Jones
10.22146/ijc.21935 Abstract views : 1105 | views : 749
73-78